מסילת ישרים - יחוד ההטבה

 

270 שנה היה הסוד של מסילת ישרים חתום וסתום, ועתה בפעם הראשונה מאז המהדורה הראשונה מתגלה עוצמת הסוד העומד מאחורי המסילה.

מיום שהודפס הספר ע"י עט"ר הרמח"ל זלה"ה אפפה אותו תעלומת סודו. קנים רבים נשברו בניסיון לפצח את סוד המסילה וההנחה הרווחת הייתה כי המדרגות מסודרות ע"פ הספירות, אלא שעד עתה "הכריחו" את פרקי הספר להסתדר לפי כיוון חשיבת המו"ל.

עתה, ברצות ה' לאחר שנים של הגות בתורת הרמח"ל נפתח ברצון ה' יתברך הסוד של המסילה ע"פ דברי עט"ר קודשו עצמם כפי דרכו - מגלה טפח ומכסה אלפיים.

תורת ההיכלות - סוד העלייה וחיבור נשמה וגוף היא חוט השני הקושרת בחותם אמת את החיבור והדיבוק בתורת גילוי הייחוד.

ע"פ הסוד, נחלקת מסילת ישרים לג' מדרגות: צדיקים, חסידים, ישרים. שהם עצמם מסודרים ע"פ סדר ההיכלות:


מדרגת צדיקים:

זהירות - כנגד ספירת "יסוד" והיכל "לבנת הספיר".

זריזות - כנגד ספירת "הוד" והיכל "עצם השמים".

נקיות - כנגד ספירת "נצח" והיכל "נוגה".


מדרגת חסידים:

פרישות - כנגד ספירת "גבורה" והיכל "זכות".

טהרה - כנגד ספירת "חסד" והיכל "אהבה".

חסידות - כנגד ספירת "תפארת" והיכל "רצון".


מדרגת ישרים:

שלושת המידות הבאות כולן כנגד היכל אחד - "קודש קדשים" הכולל ג' ספירות:

ענווה - כנגד ספירת "בינה".

יראת חטא - כנגד ספירת "חכמה".

קדושה - כנגד ספירת "כתר".

 

מכאן והלאה עומדות המדרגות בייחוד הנשגב - אבן השתייה - אור השכינה. והן ב' מדרגות עליונות שתכונתן השפעת שפע עליון לזוכה להתדבק בשכינה.

רוח הקודש - אור השכינה

תחיית המתים - עולם הבא.

מסילת ישרים יחוד ההטבה - המפתח לשער למסילה הפותח הבנה טמירה וסתומה במסילה העולה בית ה'. מהדורה ראשונה היסטורית המאירה את תכלית הבריאה, העבודה וההתדבקות בשפה ברורה ועמוקה, הפותחת צוהר חדש בעבודת הפנימיות והבנתה. יצירת יסוד הכרחית לכל הרוצה להיות עובד ה' באמיתיות צרופה.

מסילת ישרים יחוד ההטבה - חציבה איכותית נוספת מבית קהילת הרמח"ל בהוצאת "ארמית ידי" המצטרפת לשורה הראשונה של אורות מופת "סידור הרמחל", "הגדת הרמח"ל" ו"תיקון חנוכה".

 

קהילת הרמח"ל        054-844-42-42 

 

הגרעין האיראני